வரவேற்பு

தாமரன்கோட்டை தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின், பட்டுக்கோட்டை வட்டதிற்கு[1] உட்பட்ட ஒரு விவசாய கிராமம். பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து நாகப்பட்டிணம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் 10 கி.மீ தொலைவில் தாமரன்கோட்டை அமைந்துள்ளது. இந்த வலைப்பதிவு இவ்வூர்ச் செய்திகளையும், மக்களின் பிரச்சனைகளையும், தீர்வுகளையும் எடுத்தியம்பவும் விவாதிக்கவும் முற்படுகிறது.

Like and Share

Editor

தாமரன்கோட்டை இணைய தள மேலாளர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *