தாமரன்கோட்டையில் 85% வாக்கு பதிவு

நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்றத்தேர்தலில் தாமரன்கோட்டை வடக்கில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச் சாவடிகளில் 85% வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. எல்லா வாக்குச் சாவடிகளிலும் மொத்தமாக சுமார் 3400 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்களிடமிருந்து சுமார் 2900 வாக்குகள், அதாவது 85%, பதிவானதாக வாக்குச் சாவடி முகவர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

தேர்தல் பொதுவாக அமைதியான முறியிலும் வன்முறைகள் இல்லாமலும் நடைபெற்றது. அதே சமயம் வாக்குகளுக்காக வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக நிறைய புகார்கள் எழுந்தன.

Like and Share

Editor

தாமரன்கோட்டை இணைய தள மேலாளர்.

One thought on “தாமரன்கோட்டையில் 85% வாக்கு பதிவு

  1. “வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக நிறைய புகார்கள் எழுந்தன”
    புகார் என்ன உண்மை தான்.
    “ஊரில் இல்லாதவர்களுக்கு கள்ள ஒட்டு”
    காசு என்றால் மக்கள் – (வருத்தமாக உள்ளது இளய தலைமுறை தான் முதலில், எதையும் செய்வார்கள்)
    படித்து நல்ல பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் கவனதிற்காக. 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *