எந்தத்துறையில் எவ்வளவு வேலை வாய்ப்பு?

மேல்நிலைத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், மேற்படிப்புக்கு எந்த துறையை தேர்வு செய்யலாம் என மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் குழம்பிக்கொண்டிருக்கும் நேரம் இது. எந்தத் துறையை தேர்ந்தெடுத்தால் வேலை வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கும் என்பதுதான் எல்லோர் மனதிலும் உள்ள முக்கிய கேள்வி. அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் மாஃபோய் நிறுவனம் ஒவ்வொரு முக்கிய துறையிலும் உள்ள வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையை வெளியிட்டுவருகிறது. அதன் தமிழ் சுருக்கத்தை இந்த வலைப்பதிவில் காணலாம்.

Like and Share

Editor

தாமரன்கோட்டை இணைய தள மேலாளர்.

One thought on “எந்தத்துறையில் எவ்வளவு வேலை வாய்ப்பு?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *