புத்தண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்…

உயிரினும் மேலான தாமரன்கோட்டை இனையத்தின் தோழர்,தோழிகள் அனைவருக்கும் 2013 புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களையும்,இந்த புத்தாண்டின்  முதல் நாம் நமக்கென ஒரு இலக்கை நிர்ணையித்து, அந்த இலக்கை இவ்வாண்டிலேயே அடைய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்…..

நன்றி….

Like and Share

senthilrajan

I am senthil stdying B.E(cse)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *