6 thoughts on “மாட்டுப் பொங்கல் விழா

  1. Star, ரம்யா,

    உங்கள் வருகைக்கும் கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி.

  2. கடந்த இரண்டு வருடங்களாகத்தான் பொங்கல் விழாக்களில் பங்கேற்க முடியவில்லை.ஆனாலும் எதற்காகவோ எதையோ இழந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *